Kasulik info

Metsaregister – www.register.metsad.ee

Maa-amet geoportaal – www.maaamet.ee

Keskkonnaministeerium – www.envir.ee

Keskkonnainspektisoon – www.kki.ee

Riigi Metsamajandamise keskus – www.rmk.ee

SA Erametsakeskus – www.eramets.ee

Seadused – www.riigiteataja.ee

Metsateatise vorm – www.keskkonnaamet.ee
Raieõiguse ostu-müügitehingu jaoks vajalikud dokumendid:

 

Info metsaomanikule:

Metsamaa on soovitatav võõrandada koos maaga. Kohustused ning metsamajandamisest tulenevad riskid kanduvad üle uuele omanikule. Omanikule tagastatud metsamaa müük on tulumaksuvaba.
Raieõiguse müügil aga tuleb saadav tulu deklareerida

Eraisikust müüjal on vajalik esitama:

  • isikut tõendava dokumendi koopia (pass, id-kaart)
  • müüja volikirja, juhul kui müüja ise ei viibi lepingu sõlmimise juures (lihtkirjalik või notariaalne)
  • väljavõte kinnisturaamatust (lisame meie)
  • koopia metsateatisest

Juriidilisel isikust müüjal on vajalik esitama:

  • müüja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (pass, id-kaart)
  • müüja esindaja volikirja juhul, kui müüja esindaja pole märgitud äriregistri B-osa registrikaardi ärakirjal
  • B-kaardi koopia
  • Juhul kui juriidiline isik pole ise raieõiguse omanik, siis omanikuga sõlmitud raieõiguse lepingu koopia
  • väljavõte kinnisturaamatust (lisame meie)
  • koopia metsateatisest